Turnaj v prehadzovanej

Dňa 5.2.2020 sa v popoludňajších hodinách počas volejbalového krúžku uskutočnil turnaj v prehadzovanej, ktorého sa zúčastnilo 22 žiakov! Hralo sa o krásne medaily. Podujatia sa zúčastnili žiaci 4. – 9. ročníka a najväčšie zastúpenie mali dievčatá. Žiaci boli podelení do skupín tak, aby to bolo približne vyrovnané.

A kto hral v jednotlivých družstvách?

  1. družstvo Nina Anderovská – 4.r., Vanessa Hajzerová – 6.r., Rado Szilágyi – 7.r., Dávid Sinovický 9.r., Martina Ivanová – 6.r., Sofia Švábová – 6.r.
  2. družstvo Sára Rumanová – 4.r., Šimon Šimko – 6.r., Alexandra Blašková – 7.r., Sofia Spišáková – 8.r., Zuzka Hegykoziová – 8.r.
  3. družstvo Sofia Bodnárová – 4.r., Sofia Stýbarová – 6.r., Monika Jandová – 7.r., Alexandra Anderovská – 7.r., Kristína Štrbová – 6.r., Klaudia Kmecová – 7. r.
  4. družstvo Zorka Kmecová – 6.r., Emma Kováčová – 6.r., Lenka Ružičková – 7.r., Willo Leško – 9.r., Emma Nemcová – 7.r.

Výsledky:

Keďže nás čakalo 6 zápasov, hralo sa na čas a to jeden zápas na 11 minút.

1.družstvo – 3. družstvo 20:9

2.družstvo – 2. družstvo 20:15

1.družstvo – 4. družstvo 17:12

2.družstvo – 3. družstvo 22:14

1.družstvo – 2. družstvo 8:28

3.družstvo – 4. družstvo 12:22

Celkovým víťazom sa stalo druhé družstvo (Sara, Šimon, Saša Bl., Sofia Šp., Zuzka), na druhom mieste skončilo prvé družstvo(Nina, Vanessa, Rado, Dávid, Martina, Sofia Šv.), na treťom štvrté družstvo(Emma K. Zorka, Lenka, Willo, Emma N.) a na štvrtom tretie družstvo( Sofia Bo., Sofia St., Monika, Saša An., Kristína, Klaudia). Prvé tri družstvá dostali krásne medaily a každý z prítomných, i fans, dostali lízatko. Za výsledky ďakujem zapisovateľkám Sofke a Zuzke. Celkovo sme spolu strávili príjemné dve hodinky. Najbližšie bude turnaj vo volejbale, medaily sú už v kabinete. 🙂

uč. Falis