Volejbal

Každú stredu od 13:40 do 15:30 vo veľkej telocvični! uč. FALIS

Odkazy na YouTube, základná technika jednotlivých herných činnosti:

  1. Odbíjanie obojruč zhora – prstami: sem klikni
  2. práca v dvojici: sem klikni
  3. Odbíjanie obojruč zdola – bager: sem klikni
  4. prsty a bager v dvojici: sem klikni
  5. podanie zdola: sem klikni

Základné pravidlá MIDI volejbalu (4kový): sem klikni

Metodický postup herných činnosti jednotlivca aj s videami: sem klikni

základné pravidlá volejbalu(prvý pdf súbor): sem klikni

Zdokumentované volejbalové aktivity(postupne ich pridávam): TU

uč. Falis