Vianočný volejbalový turnaj

Dňa 19.12.2018 sa uskutočnil počas volejbalového krúžku Vianočný volejbalový turnaj za účasti 4 trojíc. Hralo sa každý s každým na dva hrané sety do 15.

A kto hral? 1. Natty, Veron, Katka, 2. Viky, Vivi, Zuzka, 3. Domča, Lenka, Šimon, 4. Emma, Betka, Saša,(Martin)

Výsledky: 1-3 2:0, 2-4 2:0, 1-4 2:0, 2-3 1:1, 1-2 2:0, 3-4 1:1

Je chvályhodné, že turnaja sa zúčastnili žiaci 5. – 9. ročníka. Dokonca počas turnaja dvaja žiaci odbehli PÍP TEST vo veľkej telocvični, ktorý organizoval kolega Vaško a získali tam 1. miesto(Šimon) resp. 2. miesto(Martin)! uč. FALIS

Vianočný volejbalový turnaj vyhrali dievčatá, ktoré pravidelne chodia i na volejbalový krúžok a počas turnaja nestratili ani jeden set! I keď raz mali namále 🙂

Celkové poradie:

  1. Natty, Veron, Katka – 6 bodov
  2. Viky, Vivi, Zuzka – 3 body
  3. Domča, Lenka, Šimon – 2 body
  4. Emma, Betka, Saša,(Martin) – 1 bod

Ďakujem všetkým zúčastneným, nie každému sa ušla medaila, ale lízatko hej 🙂

uč. FALIS