Moje krúžky v šk. roku 2020/2021

Tak ako minulý školský rok budem mať dva športy a to bedminton a volejbal.

Volejbal bude v stredy od 13:30 hod. v malej telocvični

Bedminton II ( starší žiaci) bude v stredy od 15:30 hod. v malej telocvični.

Bedminton I (mladší žiaci) bude vo štvrtky od 13:30 hod. vo veľkej telocvični.

uč. Falis