Informatika

Odkaz na Padlet( prázdna online nástenná tabuľa, ktorá umožňuje ukladanie súborov, textov, komentárov, obrázkov, videí, zvukových súborov, miest na mape, odkazov na webové stránky a pod.): sem klikni

Anketa o prázdninách: sem klikni

uč. Falis