Veľkonočný volejbalový turnaj

Dňa 17.4.2019 poobede počas volejbalového krúžku sa uskutočnil Veľkonočný volejbalový turnaj trojčlenných družstiev. Do turnaja sa prihlásili 4 trojčlenné družstvá, hralo sa o krásne medaily a nejakú tú sladkú pozornosť. Každá trojica odohrala 3 zápasy, hralo sa na dva sety do 15.

Celkové poradie:

  1. NATTY – Katka Hegykoziová, Natália Sviatková, Veronika Rapavá – 6b
  2. WINGS – Viktória Čičilová, Zuzka Hegykoziová, Vivi Bodnárová – 4b
  3. OMEGA – Alžbeta Vranayová, Patrik Sijka, Erik Sijka – 2b
  4. MENTOS – Lenka Manykóová, Dominika Kováčová, Maťa Cecoková – 0b

Žiačky opäť predviedli to, čo sa naučili na krúžku.Privítali sme i bratov Sijkovcov, ktorí nie len prišli skúsiť volejbal, ale dokonca odišli z turnaja domov i s medailou! Im s Betkou som trošku pomáhal i ja, pousmerňoval ich. Pochopili, že volejbal sa hrá s dvoma rukami.

uč. FALIS